PRO-EDUCART Som una ONGd amb projectes internacionals d’educació Waldorf en països en vies de desenvolupament.

Pro-Educart és una ONGd, de projectes internacionals d'educació Waldorf en països en vies de desenvolupament. Fundada com a associació laica i sense ànim de lucre.

La nostra tasca és ajudar al creixement orgànic de les iniciatives d’acord amb el seu moment evolutiu en els següents àmbits:

Necessitats econòmiques per portar a terme el projecte:

Apadrinament dels alumnes d’una escola

Finançament de projectes de la comunitat.

Necessitats de formació de l’equip docent:

Coordinació, organització i/o finançament segons les demandes de l’escola de tallers formatius de pedagogia Waldorf.

Promoure l’intercanvi cultural

Facilitar la relació entre les escoles.

Desenvolupament de la comunitat educativa i social

Assessorar amb la visió del model de la triformació social.